Co je protonová terapie?

Protonová radioterapie je v současné době jednou z nejvyspělejších možností léčby rakoviny a díky přesnému zacílení protonového paprsku přímo do nádoru se jedná o velmi účinnou, přesnou a šetrnou léčbu s minimálními vedlejšími účinky. Tím dává protonová léčba šanci užívat si kvalitní život i po léčbě rakoviny.

Více informací

Protonová radioterapie

Umožňuje díky tužkovému skenování ozářit s milimetrovou přesností cílovou oblast s minimálním poškozením okolních zdravých tkání a orgánů. Zdravé tkáně a orgány v jeho okolí zůstanou, na rozdíl od běžné radioterapie, nezasaženy.

Protonová terapie dosahuje vysoké úspěšnosti léčby pro své fyzikální vlastnosti, je dobře snášena, má velmi mírné akutní vedlejší účinky, stejně jako minimální dlouhodobé vedlejší účinky. Jejími nespornými výhodami jsou:

  • Cílený zásah
  • Milimetrová přesnost
  • Minimální vedlejší účinky
  • Šetří zdravé tkáně
  • Nulové záření za nádorem
  • Ambulantní léčba
Více o technologii
Výsledky léčby
Odborné informace

Co je dobré vědět

Před léčbou je podstatné vědět, pro které diagnózy je protonová terapie vhodná. Pokud Vám léčbu nedoporučil přímo Váš ošetřující onkolog, je dobré se podrobně seznámit s možnostmi léčby sám a ty s ošetřujícím lékařem konzultovat. Protože se jedná o poměrně novou léčebnou technologii, ne všichni lékaři jsou s ní obeznámeni. Protonovou léčbu rakoviny lze doporučit pro většinu nádorových onemocnění, pro které je vhodná léčba ozařováním. Jedná se zejména o nádory, které se nacházejí v blízkosti životně důležitých orgánů citlivých k ozáření: nádory mozku, nádory ležící v oblasti páteře, nádory v oblasti baze lební, rakovina prostaty, rakovina prsu, nádory hlavy a krku, nádory u dětí nebo maligní lymfomy. Detailní informace o jednotlivých diagnózách najdete na stránkách Protonového centra.

Doporučujeme nejprve kontaktovat Klientský servis Protonového centra na telefonním čísle +420 222 998 950 nebo e-mailem na pacient@ptc.cz.

Všem zájemcům o léčbu protonovou radioterapií v této fázi doporučujeme prohlídku Protonového centra, kterou organizujeme pravidelně jednou za měsíc. Zde si budete moci udělat představu o tom, v jakém prostředí budete léčeni, lépe pochopíte technologii ozařování a její výhody a přítomným odborníkům položit dotazy týkající se vybavení a technologie.

Je-li pro Vaše onemocnění vhodná léčba ozařováním, měli byste zvážit možnosti a výhody protonové radioterapie. Pokud jste doposud nekontaktovali Klientský servis Protonového centra, doporučujeme tak učinit nejpozději teď. Dozvíte se obratem, zda je Vaše diagnóza vhodná k léčbě protonovou terapií. Pokud tomu tak je, budete pozvání na vstupní vyšetření do PTC. Lékař po vstupní konzultaci určí nejvhodnější způsob léčby. V momentě, kdy je pacient vhodný do léčby, začne klientský servis jednat s pojišťovnou o úhradě léčby. Další postupy se velmi různí, podle toho, jakou máte diagnózu a u které pojišťovny jste pojištěn(a). Pokud chcete o tomto procesu bližší informace přímo od pracovníků klientského servisu, doporučujeme Vám zúčastnit se některého z dalších setkání k tomuto tématu.

Pokud lékaři protonového centra pozitivně posoudili vhodnost Vaší diagnózy a nastínili možnost nástupu do léčby, ale při schvalování léčby Vaší pojišťovnou se vyskytly problémy, můžete se na nás obrátit. Spolupracujeme s právní kanceláří, která nás sponzorsky podporuje s cílem dosažení zákonného nároku na nejlepší možnou léčbu. Protonová léčba splňuje zákonné podmínky pro plnou úhradu zdravotními pojišťovnami. I tomuto tématu se pravidelně věnujeme na našich setkáních.

Pokud právě procházíte léčebným procesem v Protonovém centru, jste v rukou nejlepších odborníků na radioterapii, nukleární medicínu a další, vysoce specializované obory. Přesto však můžete mít řadu otázek, které se léčby týkají nepřímo: Jakou roli hraje pro uzdravení psychosomatika, jak upravit svou životosprávu, nebo to mohou být dotazy čistě praktického rázu, které již řešili pacienti před Vámi – zda pojišťovna uhradí také cestovní náklady na ozařování a nutridrinky, které můžete v některých případech potřebovat, nebo jak řešit hlídání dětí apod. Také tomu jsou věnována naše pravidelná setkání. Některá naše setkání se budou zaměřovat na určité diagnózy, protože každé onemocnění má svá specifika a léčba má odlišný průběh.

Poslední tematický okruh pravidelných setkání, které Nadační fond pro protonovou terapii organizuje, je období rekonvalescence, tedy návratu do běžného života po ukončení léčby. Bývalí i současní pacienti zde mají možnost neformálního setkání s lékařem, stejně jako sdílení zkušeností pacientů po léčbě s pacienty, kteří léčbu teprve zvažují nebo začínají. Vzájemná podpora mezi pacienty v různé fázi léčby je často nenahraditelná.

% úspěšnost léčby

u nádorových onemocnění, a to především při léčbě rakoviny prostaty a prsu, nádorů u dětí, nádorů hlavy, krku, mozku a CNS, plic, zažívacího traktu a také maligních lymfomů.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound