Zásady o ochraně osobních údajů

Nadačního fondu pro protonovou terapii / nařízení GDPR

Správce osobních údajů

Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je Nadační fond pro protonovou terapii, který pomocí popularizace a osvěty pomáhá onkologickým pacientům ve zpřístupnění nejmodernější léčby, IČO 24776912.

Kontaktní údaje správce jsou: 
adresa: Klimentská1246/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město
email: info@nfppt.cz
telefon: +420 602 211 128

Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určitý nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují a která je klientem či příznivcem Nadačního fondu pro protonovou terapii, tedy osobou, která jakkoliv a ze své vlastní vůle předá své údaje Nadačnímu fondu pro protonovou terapii nebo podporuje její činnost či aktivity.

Rozsah zpracování osobních údajů

Nadační fond pro protonovou terapii zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu: a) identifikační údaje: jméno, příjmení b) kontaktní údaje: adresa trvalého či přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefon (dále jen „osobní údaje“)

Nadační fond pro protonovou terapii může všechny tyto údaje dále propojovat s oprávněně zveřejněnými osobními údaji uvedenými o subjektu údajů ve veřejně přístupných zdrojích.

Shromažďování a zpracování osobních údajů

Nadační fond pro protonovou terapii provádí zpracování osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).

Nadační fond pro protonovou terapii je oprávněn shromažďovat, zpracovávat a sledovat osobní údaje a jiná data subjektu údajů.

Nadační fond pro protonovou terapii výhradně sám zpracovává osobní údaje a jiná data klientů či příznivců. Pouze na základě smlouvy a dle zákonných podmínek mohou být osobní údaje a jiná data týkající se klienta či příznivce předány ke zpracování jinému správci.

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje a jiná data ve shora uvedeném rozsahu mohou být Nadačním fondem pro protonovou terapii zpracovány za účelem následné komunikace s daným klientem či příznivcem prostřednictvím emailu, telefonického hovoru, poštovní korespondence nebo zasíláním sms v následujících záležitostech:

    1. odpovědí na dotaz či zprávu a následnou komunikaci
    2. informování o aktivitách Nadačního fondu pro protonovou terapii v České republice
    3. zasílání newsletteru, informování o akcích a jiných vhodných příležitostech pro zapojení

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle těchto Zásad uděluje klient nebo příznivce Nadačního fondu pro protonovou terapii jako správci osobních údajů podle Účelu zpracování osobních údajů a těchto zásad.

Doba udělení souhlasu

Příznivce uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou, resp. do doby, než příznivce souhlas odvolá. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv prostřednictvím standardních komunikačních kanálů odvolat. Po odvolání souhlasu Nadační fond pro protonovou terapii zajistí, aby veškeré údaje subjektu údajů byly z databáze zlikvidovány a nebyly nadále zpracovány. Údaje související s dary poskytnutými AI před odvoláním souhlasu vymazány nebudou.

Přístup subjektu údajů k osobním údajům

Příznivce má od okamžiku zařazení do Databáze AI ČR právo kdykoliv požádat Nadační fond pro protonovou terapii o informaci o zpracování svých osobních údajů. V takovém případě Nadační fond pro protonovou terapii poskytne příznivci informace v rozsahu stanoveném ZOOÚ.

Využívání informací o návštěvníkovi stránek Nadačního fondu pro protonovou terapii

Internetové stránky Nadačního fondu pro protonovou terapii mohou obsahovat odkazy na různé internetové stránky, zejména na sociální sítě jako jsou Facebook, Twitter, Google+, Youtube, apod. Tyto odkazy nejsou součástí internetových stránek Nadační fond pro protonovou terapii, ale internetových stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující činnost subjektu údajů na internetu. Cookies třetích osob se řídí zásadami ochrany osobních těchto třetích osob. Cookies lze zablokovat v nastavení daného internetového prohlížeče.

Internetové stránky Nadační fond pro protonovou terapii mohou shromažďovat technické údaje o požadavku subjektu na získání obsahu ze serveru v rozsahu IP adresa, čas požadavku, typ prohlížeče a operační systém.

Stránkami Nadační fond pro protonovou terapii je myšlen jakýkoliv obsah, který je získán z obsahu přístupného na doménách, které vlastní Nadační fond pro protonovou terapii.

Kontakt

V případě dotazů či připomínek týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů lze kontaktovat Nadační fond pro protonovou terapii na kontaktech uvedených v sekci Kontakt.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound